සමාගම ගැන

නිංෙබෝ Xingyu මුල් පිටුව භාණ්ඩ Co., Ltd., සුරතල් පෝෂක විශේෂිත නිෂ්පාදනාගාරයක් ලෙස 2003 දී ස්ථාපනය කරන ලදී Caddy, දොර හූක් රාක්කය, පළතුරු පැසිපන්දු හෝල්ඩර් ෂවර්. අපි බොහෝ ජාත්යන්තර සමාගම් සමග දිගු කාලීන සහයෝගිතාවය ළඟා වී ඇත. අපගේ නිෂ්පාදන උතුරු ඇමරිකාව, යුරෝපය, ඕස්ට්රේලියාව, ආසියාව, අග්නිදිග හා මධ්ය නැගෙනහිර හොඳින් අලෙවි කර ඇත. සමාගම පදනම තාක්ෂණික වඩාත් අත්තිකාරම් යාවත්කාලීන නිෂ්පාදන

  • 20191106143551
  • 电焊
  • 抛丸
  • 仓储